Borgmesterens persongalleri

Persongalleri over væsentligste karakterer ordnet alfabetisk efter kapitler i bogen Borgmesteren - Rettidig omhu.

Byen ved fjorden

A. C. Petersen alias købmand Petersen eller byrådsmedlem Petersen; A. C. Petersen sidder i byrådet i Nibe.

Agent Wibroe alias Iver Christian Wibroe eller I. C. Wibroe; Kludefabrikant i Nibe. Byens rigeste mand. Sidder i byrådet.

Anthon Larsen alias købmand Larsen. Forfatteren Dagmar Larsens far og afdøde storfisker Søren Nielsens svigersøn.

Apotekeren alias apoteker Høygaard Nielsen.

Birkegårds alias Christian og Johanne Birkegaard; understøttes af fattigvæsenet og bor i et hus, som tilhører bryggeriejer Jens Michael.

Gliemann alias distriktslæge Gliemann; distrikslægen og hans to hjemmeboende voksne døtre.

Hald alias Auditøren, Kancelliråden, Hr. Hald, Borgmesteren; den afgående og vellidte borgmester Søren Jørgen Theodor Hald.
Hedevig alias fru Hedevig; borgmester Halds kone.
Jens Michael alias bryggeriejer Jensen; ejer flere huse tæt på kirken. Han har en fortid som mølleforpagter ved Hobro. To af hans ugifte brødre bor også i hans ejendomme.
Konsul Færch alias købmand Søren Færch; egentlig vicekonsul Færch.
Lærer Lyngbye alias Jens Christian Lyngbye; andenlærer Lyngbye har sit eget kapitel i bogen.
Mathias Lassen alias købmand Lassen; en af de førende købmænd i Nibe. Kommer fra Øster Oustrup Mølle. Hans mor Madam Lassen har en ejendom på Torvet.
Niels Steen Mørup alias købmand Mørup; Hald og senere Preetzmann bebor hans store købmandsejendom på Sønderstrandgade.

Rasmus Færch; Jacob Færchs søn, som driver faderens brænderi efter, at han selv for nyligt er flyttet fra byen.

Redaktør Eye; redaktøren på Nibe Avis.

Snedker Hansen; er hyret af byrådet til at passe kirkeuret i Nibe.

Søren Bødker alias bødker Søren Pedersen; Søren Bødker ejer og bebor er hus i Nørregade tæt på torvet.

I folketællernes fodspor

A. C. Petersen; se tidl.

Agent Wibroe; se tidl.

Anders Poulsen; fragtmand som bor på Nibe Mark.

Ane Gjelstrup Petersen; snedkermester Petersens datter.

Ane Kjær; enke efter tøffelmager Bang.

Detaillist Christensen; rodemester og småkøbmand.

Engelbret Petersen alias snedkermester Petersen.

Frøken Ottesen; borgmester Halds tjenestepige fra Rødovre.

Garver Johansen alias Anders Johansen; garver Anders Johansen er garver og medlem af byrådet.

Garver Sørensen alias Jens Sørensen; tilflytter som ernærer sig ved garveri. Jens Sørensen kommer fra en husmandsfamilie i Djørup ved Bislev lidt udenfor Nibe.

Gliemann alias distriktslæge Gliemann; se tidl.

Gæstgiver Holm alias forpagter O. G. holm; forpagter gæstgivergården i Mellemgade, det senere Hotel Nibe.

Hald alias Auditøren, Kancelliråden, Hr. Hald, borgmesteren; se tidl.

Karen Sophie Sondgaard; enke efter Eskild Sondgaard

Konsul Færch; se tidl.

Købmand Jensbye; tidligere storkøbmand i Nibe.

Mathias Lassen alias købmand Lassen; se tidl.

Mekanikus Hansen; leder arbejdet med at opmudre sejlrenden i Limfjorden udfor Nibe og Skive, og hans to ældste sønner hjælper ham. Hans kone Ane Ingeborg bor med resten af børnene i en lejlighed hos skipper Clemmensen i Nibe.

Møller Petersen alias byrådsmedlem Møller Petersen; byens møller bor på Møllegården på Nibe Mark på vejen mod Vokslev.

Niels Steen Mørup alias købmand Mørup; se tidl.

Privatlærer Møller alias Poul Møller; forfatter og skribent, senere redaktør på Aalborg Amtstidende.

Prokurator Nissen alias prokurator Peter Nissen; bor i Aalborg ejer en del ejendomme i Nibe.
Rodemester Jacobsen

Skipper Clemmensen, bor på hjørnet af Mellemstrandgade og St. Grønnegade.

Skrædder Mønster alias Jens Peter Mønster.

Smedemester Schaltz, grovsmedemester og byrådsmedlem Kaj Pram Schaltz; bor på hjørnet af Skomagergade og Grystedbomsgade. Er hovedperson i Et sort kapitel.

Værtshusholder Sonne alias Niels Nielsen Sonne, som stammer fra Klitgaard.

Gamle Else

Betjent Jensen alias arrestforvarer Jensen; egentlig ikke politibetjent, men arrestforvarer i Nibe.

Betjent Westphall; Nibe bys politibjent.

Distriktslæge Reinhardt; har efterfulgt den nu pensionerede distriktslæge Gliemann.

Else alias Gamle Else; indsidder Else som er enke efter fisker Niels Johannesen.

Fuldmægtig Lund; træder ofte ind som erstatning for byfogeden, når denne er optaget af andre sager.

Jens Svensk alias Jens Nielsen Svensk; arbejder, som bor i Kildegade.

Kirstine; Peder Christian Andersens kone i Kildegade.

Lars alias Lars Mousten; arbejder Lars Mousten, som bor i Kildegade.

Peder Christian alias Peder Christian Andersen; arbejder Peder Christian, som bor i Kildegade sammen med sin kone 2 børn og indsidderen Else.

Søren Overlade alias Overlade; har forskellige funktionærjobs hos byfogeden.

Byens råd

A. C. Petersen alias købmand Petersen; se tidl.

Agent Wibroe; se tidl.

Benjamin Franklin; Møller Petersens søn.

Fuldmægtig Vistoft alias konstitueret postmester Jacob Albert Vistoft; ansøger om jobbet som postmester i Nibe efter afdøde postmester Baastrup.

Garver Johansen; se tidl.

Gæstgiver Holm; se tidl.

Hald, se tidl.

Konsul Færch; se tidl.

Ludvig Holberg; Møller Petersens søn.

Murer Christensen; i forbindelse med matrikel 16 og den tidligere ejer, enken Ane Nielsen.

Møller Petersen; se tidl.

Smedemester Schaltz; se tidl.

Dagdrømmeren Dittmer

Agent Wibroe; se tidl.

Bager Christensen; bor i Algade.

Bager Tybring; ejer flere ejendomme i Nibe udover bageriet på Torvet. Hans ejer således bl.a. Telegrafen og flere andre udlejningsejendomme rundt om i byen.

Arrestforvarer Jensen; se tidl.

Betjent Westphall; se tidl.

Cathrine; lejer eller indsidder hos Johan Koldbek.

Distriktslæge Reinhardt; se tidl.

Dittmer alias Joachim Marinus Dittmer; søn af skomager Dittmer i Lille Nørregade, nu tjenestedreng hos fragtmand Kolbek.

Fru Maren; Koldbeks kone i Sønderbomsgade.

Georgine; lejer eller indsidder hos Johan Koldbek.

Hald; se tidl.

Husbond Koldbek alias fragtmand Johan Koldbek; Johan Koldbek i Sønderbomsgade.

Inger Marie; fattiglem, som bor i Tybrings ejendom i Lille Nørregade.

Konsul Færch; se tidl.

Niels Kraase; syg mand i Store Nørregade.

Pastor Assens; præsten i Nibe.

Peter Toldbod; fattiglem, som bør i Tybrings ejendom i Lille Nørregade.

Skomager Dittmer; kommer oprindeligt fra grevskabet Holsten, som Danmark mistede i 1864.

Skomager Justesen; bor på Sønderboms Vestergade.

Telegrafisten

Bager Tybring; se tidl.

Betjent Jensen; se tidl.

Betjent Westphall; se tidl.

Christian Jensen; en karl fra St. Restrup, som er gift med Lindstrøms afdøde kones uægte datter Kirstine.

Fuldmægtig Lund; se tidl.

Pastor Hass; tidligere sognepræst i Nibe og rigsdagsmand.

Telegrafist Lindstrøm; bor til leje hos Tybring i en bygning for enden af bageriet på Torvet.

Markedsdagen

Betjent Westphall; se tidl.

Else Johanne; Sørens Bødkers afdøde kone.

Fotograf Dahlberg alias Johan Dahlberg; bogholder og funktionær af svensk afstamning, som også er fotograf i Nibe.

Hans Hjørring; søn af Søren Hjørring og dermed bror til Søren Bødkers kone Else Johanne.

Jens Peter Overgaard alias murersvend Overgaard; afdøde murer Overgaards søn og madam Overgaards stedsøn.

Kæmpinden Bradussen; Kæmpekvinde, som optræder rundt om på markedspladser.

Madam Overgaard; Afdøde murer Overgaards enke. Bestyrer en udlejningsejendom i Store Grønnegade.

Marie Lovise; Johan Dahlbergs kone.

Mathilde Hjørring; Søren Bødkers niece og Ove Hovalts kone.

Ove Hovalt alias snedkermester Hovalt, gift med Hans Hjørrings datter Mathilde. Han bor i 1870 i Melgade i huset mellem kirken og apoteket.

Piccolomini alias "Admiral" Victor Piccolomini; omrejsende og optrædende dværg fra Breslau.

Privatlærer Møller alias Poul Møller; se tidl.

Søren Bødker; se tidl.

Søren Hjørring; Søren Bødkers afdøde svigerfar.

Thomine; Hattemager Petersens datter er gift med skribent Poul Møller.

Tordenkalven alias Fylseplagen; krøbling fra Djørup ved Nibe, som optræder bl.a. ved markeder m.v.

Vinhandler Koch; vinhandler som bor i Skomagergade. Han driver et ofte benyttet selskabslokale.

Postmesteren

Buchholtz alias Erhard Holger Buchholtz; gårdmand og forfatter fra Nørholm.

Fuldmægtig Vistoft alias konstitueret postmester Jacob Albert Vistoft; ansøger om jobbet som postmester i Nibe efter afdøde postmester Baastrup.

Hald; se tidl.

Købmand Foldberg; købmand Foldberg er nogle år forinden rejst til København, men ejer fortsat den store gård på hjørnet af Skomagergade og Grystedbomsgade.

Postmester Baastrup; den afdøde postmester.

Therese Baastrup; postmesterens kone.

Trofast; postmesterens hund.

Kodicillen

Agent Wibroe; se tidl.

Baron Juel alias Juel til Lundbæk; ejer sammen med agent I. C. Wibroe i fællesskab visse kirketiender i Hornum herred.

Camilla Wibroe; datter af Agent Wibroe.

Caralis; synonym for en oversætter af engelske digte fra romantismen.

Emil Wibroe; agent Wibroes yngste søn.

Fuldmægtig Lund; se tidl.

Hald; se tidl.

Jens Halkjær; notarialvidne hos Agent Wibroe.

Jens Wibroe; agent Wibroes ældste søn.

Kammerherre Hjorth alias Hjort til Thestrup; ejer sammen med agent I. C. Wibroe i fællesskab visse kirketiender i Hornum herred.

Lyngbye alias Jens Sørensen Lyngbye; notarialvidne hos Agent Wibroe, og søn af andenlærer Lyngbye.

Sine Wibroe alias Elsine Marie Schibbye; agent Wibroes kone.

Søren Overlade alias Overlade; har forskellige funktionærjobs hos byfogeden.

Andenlæreren

Apotekeren alias Apoteker Høygaard Nielsen.

Christen Justesen; lærer Lyngbyes afdøde svigerfar.

Hald; se tidl.

Johanne; lærer Lyngbyes husholder.

Kirstine Fuur; Lærer Lyngbyes afdøde kone.

Jens Lyngbye alias Jens Sørensen Lyngbye; notarialvidne hos Agent Wibroe, og søn af andenlærer Lyngbye.

Lærer Lyngbye alias Jens Christian Lyngbye.

Otto Lyngbye; afdød søn af lærer Lyngbye.

Pastor Assens, Nibe bys nuværende præst.

Pastor Hass, tidligere sognepræst i Nibe og rigsdagsmand.

Pastor Thomsen; lærer Lyngbye ven og tidligere pastor i Nibe.

Professor Grundtvig alias Svend Grundtvig; kollega med Kristen Grundtvig på Københavns Universitet.

Professor Lyngbye alias Kristen Lyngbye; professor på Københavns Universitet og søn af Lærer Lyngbye.

Et sort kapitel

Betjent Jensen; se tidl.

Betjent Westphall; se tidl.

Conrad Buchholtz; smedelærling og smededreng hos smedemester Schaltz, han kommer oprindeligt fra Nørholm.

Fuldmægtig Lund; se tidl.

Hald; se tidl.

Jens Hansen; smedesvend hos smedemester Schaltz, og senere smed i Godthåb. Kommer oprindeligt fra Nyrup i Sønderholm sogn.

Johanne Schaltz; smedemester Kaj Schaltz' kone.

Morten Jensen; tidligere arrestforvarer i Nibe.

Niels Peter Foldager alias smedesvend Foldager; tjener hos smedemester Schaltz.

Ole Ferdinand; smedelærling hos smedemester Schaltz. Kommer oprindeligt fra Aalborg.

Smedemester Schaltz; se tidl.

Auditørens farvel

Agent Wibroe; se tidl.

Baron Juel; se tidl.

Godsejeren fra Buderupholm; Taler ved Hald afskedsfest og giver ham en stor gave.

Gæstgiver Holm; se tidl.

Hald; se tidl.

Hedevig; borgmester Halds kone.

Konsul Færch; se tidl.

Niels Steen Mørup alias købmand Mørup; se tidl.

Pastor Assens; se tidl.

Redaktør Eye; redaktøren på Nibe Avis.

Telegrafist Lindstrøm; se tidl.

Vinhandler Koch; se tidl.

Preetzmann

Christian Preetzmann (den ældre) alias toldkonsumptionsbestyrer; borgmester Christian Preetzmanns bedstefar, som tilbage i starten af 1800-tallet var toldinspektør i Nibe. Christian Preetzmann (den yngre) er utvivlsomt opkaldt efter ham.

Christiane Preetzmann; søster til Christian Preetzmann. Hun bor fortsat hjemme hos moderen.

Frederik 7.; Danmarks konge.

Grevinde Danner; Kong Frederik den 7. kone.

Grosserer Melchior; nabo til kammerjunkerinde Preetzmann og ven med H. C. Andersen.

H. C. Andersen; forfatter og ven med Melchiors på Højbro Plads og bekendt af Christian Preetzmann.

Hald; se tidl.

Hall alias Ministeriet Hall; ministerium af nationalliberale før og efter Rotwitt ministeriets korte periode i 1860.

Henriette; Christian Preetzmanns første kone.

Johannes Preetzmann; Christian Preetzmanns afdøde far.

Kammerherre Berling; Greninde Danners nære allierede ved hoffet.

Kammerjunkerinde Preetzmann; Christian Preetzmanns mor, som bor på Højbro Plads i København.

Kaptajn Bluhme alias Bluhme af Søetaten; holder tale ved Halds afskedsfest.

Kusk alias fører af postvognen; transporterer Christian Preetzmann fra Aalborg til Nibe.

Laurits Blicher; tidligere sognepræst i Sønderholm sogn og fætter til den mere kendte St. St. Blicher.

Magrethe Preetzmann; søster til Preetzmann; hun bor fortsat bor hjemme hos moderen.

Major Colstrup; Borgervæbningens chef i København.

Politiassisent Nielsen; en af de tre politiassistent i 1860. Preetzmann og Plenge var de to andre.

Politidirektør Brædstrup; politidirektør i København indtil 1863.

Politidirektør Crone; Politidirektør i København fra 1863.

Preetzmann alias Christian Preetzmann (den yngre); borgmester og byfoged m.m., som i Nibe efterfølger Hald i 1870.

Redaktør Bille; redaktør på Dagbladet i forbindelse med den store politireform.

Rotwitt alias Ministeriet Rotwitt; kortvarig ministerium af Bondevennerne under Rotwitt i 1860.

Sophie; tjenestepige hos kammerjunkerinde Preetzmann.

Brød og skuespil

Bager Jensbye; købmand Jensbyes søn i Sebbersund.

Detaillist Christensen; se tidl.

Garver Johansen; se tidl.

Hald; se tidl.

Hr. A; skriver indlæg i Nibe Avis.

Hr. B; skriver indlæg i Nibe Avis.

Købmand Jensbye; bager Jensbyes far i Nibe.

Møller Petersen; se tidl.

Preetzmann; se tidl.