Borgmesteren – Stridens vej  

Forlaget Capire, som udgiver forfatteren Carsten Bach Nielsens romaner, har netop lanceret romanen Borgmesteren - Stridens vej, der er tredje bog i romanserien om Christian Preetzmann, Nibes borgmester i perioden 1870-79. Køb den her...

Foto: Jacob Søndergaard, Nibe Avis

Den officielle lancering af romanen sker fredag d. 25/11 kl. 16-18 hos Bog & idé i Nibe, hvor forfatteren i forbindelse med Black Friday vil være til stede for at signere bøgerne. Der vil denne eftermiddag være mulighed for at erhverve romanerne til en speciel god pris og udover signaturen også få mulighed for at høre mere om forfatterens romankoncept. 

Carsten Bach Nielsen fortæller til redaktionen, at handlingen i denne roman foregår i Nibe Købstad i perioden 1872-73. Borgmester Preetzmanns konstante strid med byrådet byder hele tiden på nye sider af hans farverige og til tider koleriske sind, men viser også eksempler på en effektiv mand med hjertet på rette sted. Som et centralt tema i romanen - udover de altid aktuelle fængslende dagligdagshistorier – bydes der denne gang på både kærlighed og drama, hvor Christian Preetzmann sammen med sin københavnske elskerinde, Caroline Langballe, søger at etablere en mere fast fælles fremtid. 

Romanen handler dog ikke bare om det private og det lokale. Også tidens spændende folketingsvalg her i demokratiets vorden tages under behandling, ligesom mange af begivenhederne i byen afspejler mere generelle tendenser i samfundet. Borgmesteren - Stridens vej behandler også striden om byens avis, som på mystisk vis skifter navn og politisk linje midt under folketingsvalget! 

Undervejs gør Preetzmann sig løbende tanker om sin slægts fortid, hvor bedstefaren i slutningen af 1700-tallet var en af byens førende embedsmænd, og noget kunne tyde på, at æblet i den sammenhæng ikke er faldet langt fra stammen. Preetzmann kan under alle omstændigheder godt se sig selv i bedstefarens billede. Romanens begivenheder er alle hentet fra virkelighedens verden og har været udsat for en gennemgribende research og bearbejdning af forfatteren for i dette kulturelle nedslag i historien at skabe et retvisende billede af samfundet og dets mangeartede aktører i 1870ernes Nibe. 

Udgivelsen falder behændigt sammen med byens rådhus' 150-års jubilæum, som fejres her på søndag, den 27. november, med en kulturel event på rådhuset, der i 1872 blev indviet af netop borgmester Preetzmann som byens ting- og arresthus. I den forbindelse vil forfatteren kort introducere eventen, hvor borgmesterens oprindelige indvielsestale vil blive gengivet fra balkonen i historiske rammer. Herefter vil rådhuset ekstraordinært blive åbnet, og der vil være mulighed for at købe Carsten Bach Nielsens bøger om borgmesteren fra Nibe på selve rådhuset. 

Udgivet i Blog.

Skriv et svar