Borgmesteren – Nye tider er på gaden!

Bogmesteren - Nye tider er nu på gaden!

Borgmesteren - Nye tider, foregår i 1871 i købstaden Nibe. Bogen er den anden i en række med byens borgmester i centrum.

Borgmesteren, Christian Preetzmann, er denne bogs helt centrale hovedperson. Man følger udvikling ni den lille købstad, som byder på både kærlighed og drama, hvor de enkelte historier tilsammen leder én på sporet af de uundgåelige konflikter, der er under opsejling.

Udover dramatiske og fængslende historier giver Borgmesteren med udgangspunkt i generelle historiske træk læseren mulighed for at se nutidige udviklingstræk i et overraskende nyt perspektiv.

Meget har ændret sig på 150 år, men de grundlæggende menneskelige relationer, livsvilkår og konflikter lader sig ikke fornægte og er livagtigt genkendelige i dag. Snyd ikke dig selv for at lære byens oprindelige beboere at kende som rigtige mennesker af kød og blod!

Gamle Else

Gamle Else

Else har sit helt eget kapitel i bogen Borgmesteren - rettidig omhu, som primært foregår i 1870 i Nibe. Denne artikel skal derfor mere handle om tiden før 1870.
Else Olesen er født i Sebber sogn omkring 1782. Hun var gift med fisker og senere arbejdsmand Niels Jensen som var født i Aistrup sogn i 1776.
I 1845 bor fisker Niels Jonasen og Else Olesdatter i brandforsikringsnummmer 21 på den østre side.
I 1850 boede hun hos sejlmager Jens Frederik Søndergård i den ejendom, som Johan Koldbek bebor og ejer i 1870. Manden Niels er ikke hjemmeboende på dette tidspunkt.
Parret boede i deres alderdom omkring 1860 i Sønderbomsgade i Nibe som indsiddere i Johannes Koldbeks ejendom sammen med vægter Lars Bak.
Elses mand Niels Christensen Jonassen døde 89 år gammel af alderdomssvækkelse i sommeren 1866.

Bogfestival den 8. november 2020 med Carsten Bach Nielsens roman: Borgmesteren - Rettidig omhu.

Bogfestival 2020

Søndag den 8. november 2020 er undertegnede forfatter, Carsten Bach Nielsen, på plads hos Bog & idé i Nibe klokken 12-15.

Reception

Anledningen er, at jeg skal præsentere min ny roman: Borgmesteren - Rettidig omhu, hvor handlingen er henlagt til Nibe købstad i 1870.
Jeg glæder mig som et lille barn til at præsentere bogen og til at hilse på en masse folk, som jeg kender, og sikkert en del, som jeg glæder mig til at lære at kende. Forhåbentlig har rigtig mange lyst til at deltage i dette arrangement, som Lone Haagerup fra boghandelen sammen med Bogfestivallen 2020 har sikret gennemførelsen af.

Skomagertorvet

Når man ankommer til det relativt nye butikstorv, Skomagertorvet, må man forstille sig, at hele pladsen i 1870 var dækket af huse, som lå op til Skomagergade. Hvor Bog & idé nu ligger, havde karetmager Anders Chr. Jensen netop købt både hus og grund i 1870 af den tidligere ejer snedkersvend Christen Larsen Petersen.
Karetmageren var gift med Andrea Marie Færgemann, som havde aner tilbage til den navnkundige Færgemannslægt i Valsted.
Indkørslen til Skomagertorv fra Hovvej sker direkte ovenpå det nu rørlagte, men i 1800-tallet så frygtede vandløb Tyvedalen, som dengang fortsatte over Skomagergade for at løbe forbi apoteket og rundt om kirkegårdspladsen og dernæst ud af Tyvedalsgaden for til sidst at ende i Limfjorden.

Grovsmeden Schaltz

Hvis der er kø i Bog & ide, og det håber vi bestemt, at der er, så kan man jo lige slå et smut hen på hjørnet af Skomagergade og Grystedgade.
Stiller man sig nu med ryggen til Tøjhuset, og kigger mod nord af Skomagergade, ser man skråt til højre for sig det lille hus på Skomagergade 2 og 2a. Det var i 1870 et større smedeværksted, som ejedes af Kaj Pram Schaltz, grovsmeden, som spiller en central rolle i flere af bogens kapitler. I 1870erne sad han i Nibe Byråd og endte senere som byens kæmner.

Køb første bind nu

Køb første bind af Borgmesteren her og nu, og glæd dig til fortsættelsen, som udkommer i det nye år.
Bogen kan naturligvis købes i Bog & idé eller i webshoppen, og hvis man er interesseret i forfatterens hilsen i bogen, stiller forfatteren sig hjertens gerne til rådighed.

Jeg glæder mig til, at få hilst på jer alle sammen!

På glædelig bogfestival.

Carsten Bach Nielsen

Borgmesteren på gaden

Borgmesteren er på gaden

Så kom dagen, hvor bogtrykker Jacob Søndergaard, Nibe Avis, skrev og fortalte, at jeg nu kunne hente 1. oplag af Borgmesteren - Rettidig omhu. Det var naturligvis med stor spænding, jeg tog afsted for at hente bogen. Jeg blev ikke skuffet. Bogen levede på alle måder op til mine forventninger, og nu glæder jeg mig bare til at få den præsenteret og forhåbentlig solgt.

Romanen

Borgmesteren - Rettidig omhu er en dokumentarisk roman. Alle begivenheder er historiske facts, som er baseret på mange års research af de officielt tilgængelige kilder.

Handlingen

Bogen handler om livet i en mindre by for 150 år siden. Handlingen er primært henlagt til købstaden Nibe, men den kunne i princippet være foregået i de fleste købstæder i Danmark.

Det er en tid, hvor demokratiet har afløst enevælden, og industrien er i fuld gang med at udkonkurrere de små håndværk. Samtidigt er byen presset som limfjordskøbstad, hvis hovederhverv fiskeriet er under voldsomt pres.

Fattigdommen er allestedsnærværende og påvirker på den ene eller den anden måde alle byens indbyggere - rig som fattig. Fattigdomskonsekvenserne får i mange tilfælde alvorlige følger, som det også fremgår af flere af bogens kapitler.

Tematik og opbygning

Historiens naturlige bindeled og centrale omdrejningspunkt er en borgmester, som har det vanskelige lod, at skulle finde sig tilrette i en ny tid, hvor han presses mellem borgerskabets traditionelle konservative idealer og den gryende industrialiserings nye liberalistiske tanker. Det skaber hurtigt nogle dybe konflikter i forhold til især byens småborgerskab. Konflikterne krydres med borgmesterens helt særlige personlighed, som løbende afsløres for læseren gennem bogseriens planlagte 4-5 bøger, hvoraf den første, Borgmesteren - Rettidig omhu, udkommer i forbindelse med Bogfestivallen 8. november 2020, hvor Bog & ide i Nibe afholder reception for udgivelsen.

Hjemmesiden

Bogens hjemmeside Capire.dk indeholder ekstra materiale, som fx kort og en oversigt over persongalleriet i bogen. Forfatteren skriver løbende blogs om alt vedrørende de enkelte kapitler.
Bogen kan skaffes igennem alle lokale boghandler, ligesom den kan købes direkte på forlagets webshop.

Borgmesteren – Rettidig omhu, er i trykken

Endelig kom dagen, hvor romanen Borgmesteren - Rettidig omhu gik i trykken.

Processen har været lang, og vejen har til tider været besværlig, men dette har udelukkende været i forhold til praktiske teknikaliteter som uvægerlig følger med processen at oprette eget forlag.

På det indholdsmæssig plan har det hele været en kontinuerlig fuldstændig fantastisk oplevelse. Det, at se ens ide folde sig ud efter mange års arbejde på researchniveauet, er bare det hele værd.

Det næste, som venter, er promoveringen af bogen, og selvfølgelig håber jeg, at rigtig mange har lyst til at læse om det, som har optaget mig i så lang tid.

Hermed min første præsentation af Borgmesteren - Rettidig omhu. Du kan læse mere om bogen her ...

Borgmesterens kontekst

Hvem og hvad styrer samfundets udvikling?

Som historiker var jeg som udgangspunkt i særlig grad optaget af det, som former samfundsudviklingen generelt og det, som har afgørende betydning for det enkelte individs liv og levned specifikt. Det var derfor også afgørende at se Borgmesteren i et større perspektiv, i første omgang det danske, men i visse tilfælde også det internationale, fordi det giver et billede af begrænsninger i lokalsamfundets manøvrerum.

Demokrati, politi og grænser

Noget af det, som optog folk for hundrede og halvtreds år siden, var naturligvis de nye demokratiske rettigheder efter afskaffelsen af enevælden i 1848, og de efterfølgende årtier øvelser i at leve under demokratiske spilleregler.
Men diskussionerne handlede også ofte om grænsedragningen mod i syd og om betydningen af en national samling. Også interne forhold, som for eksempel om det var politiets opgave at være statens tæskehold, eller om det var deres opgave at være folkets beskyttere, kunne få folks blod i kog - ikke mindst i København.

Industrialiseringen

I 1870 var den gryende industrialisering også nået til Nibe, og dermed også de liberalistiske tanker, der som en anden invasiv art virusinfektion nedkæmpede det bestående og skabte grobund for den revolutionerende udvikling, som på godt og ondt kom til at forme det Danmark, vi kender i dag.
Udviklingen skete ikke uden sværdslag, og perioden kaldes med vægt på det politiske i et danmarkshistorisk perspektiv for forfatningskampen, men også på det lokale plan udkæmpedes større og mindre feberagtige slag af både økonomisk, politisk og kulturel karakter.

Borgmesterens kontekst i dag

Det er ikke mindst denne sammenhæng, som gør Borgmesteren værd at læse. Det er kontekstens fundamentale spilleregler på de ovennævnte områder, som gør, at man også i nutiden, ca. 150 år efter bogens udgangspunkt i 1870, fortsat kan finde præcis de samme problemstillinger godt nok i en lidt anden indpakning, men alligevel så genkendelige, at svarene på spørgsmålene dengang, også i dag giver mening og kan være med at sætte relevante perspektiver på nutiden.

Billede som viser menuen Produkter

Forlagets produkter

 

Brug menupunktet Produkter til at besøger de forskellige forlagsområder.

I webshoppen kan du efterfølgende vælge de produkter, som har interesse.

Rigtig god fornøjelse.

Capire