Borgmesteren – Rettidig omhu, er i trykken

Endelig kom dagen, hvor romanen Borgmesteren - Rettidig omhu gik i trykken.

Processen har været lang, og vejen har til tider været besværlig, men dette har udelukkende været i forhold til praktiske teknikaliteter som uvægerlig følger med processen at oprette eget forlag.

På det indholdsmæssig plan har det hele været en kontinuerlig fuldstændig fantastisk oplevelse. Det, at se ens ide folde sig ud efter mange års arbejde på researchniveauet, er bare det hele værd.

Det næste, som venter, er promoveringen af bogen, og selvfølgelig håber jeg, at rigtig mange har lyst til at læse om det, som har optaget mig i så lang tid.

Hermed min første præsentation af Borgmesteren - Rettidig omhu. Du kan læse mere om bogen her ...

Borgmesterens kontekst

Hvem og hvad styrer samfundets udvikling?

Som historiker var jeg som udgangspunkt i særlig grad optaget af det, som former samfundsudviklingen generelt og det, som har afgørende betydning for det enkelte individs liv og levned specifikt. Det var derfor også afgørende at se Borgmesteren i et større perspektiv, i første omgang det danske, men i visse tilfælde også det internationale, fordi det giver et billede af begrænsninger i lokalsamfundets manøvrerum.

Demokrati, politi og grænser

Noget af det, som optog folk for hundrede og halvtreds år siden, var naturligvis de nye demokratiske rettigheder efter afskaffelsen af enevælden i 1848, og de efterfølgende årtier øvelser i at leve under demokratiske spilleregler.
Men diskussionerne handlede også ofte om grænsedragningen mod i syd og om betydningen af en national samling. Også interne forhold, som for eksempel om det var politiets opgave at være statens tæskehold, eller om det var deres opgave at være folkets beskyttere, kunne få folks blod i kog - ikke mindst i København.

Industrialiseringen

I 1870 var den gryende industrialisering også nået til Nibe, og dermed også de liberalistiske tanker, der som en anden invasiv art virusinfektion nedkæmpede det bestående og skabte grobund for den revolutionerende udvikling, som på godt og ondt kom til at forme det Danmark, vi kender i dag.
Udviklingen skete ikke uden sværdslag, og perioden kaldes med vægt på det politiske i et danmarkshistorisk perspektiv for forfatningskampen, men også på det lokale plan udkæmpedes større og mindre feberagtige slag af både økonomisk, politisk og kulturel karakter.

Borgmesterens kontekst i dag

Det er ikke mindst denne sammenhæng, som gør Borgmesteren værd at læse. Det er kontekstens fundamentale spilleregler på de ovennævnte områder, som gør, at man også i nutiden, ca. 150 år efter bogens udgangspunkt i 1870, fortsat kan finde præcis de samme problemstillinger godt nok i en lidt anden indpakning, men alligevel så genkendelige, at svarene på spørgsmålene dengang, også i dag giver mening og kan være med at sætte relevante perspektiver på nutiden.

Billede som viser menuen Produkter

Forlagets produkter

 

Brug menupunktet Produkter til at besøger de forskellige forlagsområder.

I webshoppen kan du efterfølgende vælge de produkter, som har interesse.

Rigtig god fornøjelse.

Capire