Johan Koldbeks nye forhus i 1869

Konteksten

Johan Koldbek optræder som en afgørende del af den dokumentariske roman Borgmesteren - Rettidig omhu. Det gør hans ejendom også.

I virkeligheden ejer Johan Koldbek 3 ejendomme i byen - de to af dem er placeret på hver sin side af Sønderbomsgade i Nibe bys sydlige del. De har samme matrikelnummer - nemlig nummer 194.

Den sydlige bygning, som har fælles gavl med nabogården, som bebos af en anden central person i bogen nemlig byrådsmedlem og købmand A. C. Petersen, spiller en central rolle i forbindelse med kapitlet Dagdrømmeren Dittmer, om drengen Dittmer som er ansat hos netop Johan Koldbek.

På matrikelkortet over Nibe købstad af Landinspektør Baumann fra 1867 ses husene indtegnet på de enkelte matrikler med påtegnede ændringer indtil 1892. På kortet ses noteret hvem der bor hvor i området. Byrådsmedlem A. C. Petersen er lejer på dette tidspunkt, men arbejder ihærdigt på at kunne overtage købmandsgården på matrikelnummer 195. A. C. Petersen er en af de centrale personer i kapitlet Folketællerne ligesom han figurerer flere andre steder i bogen Borgmesteren - Rettidig omhu. Han vil også spille en væsentlig rolle i de kommende bøger om Borgmesteren.

Kilden

Brandtaksationsprotokol: År 1869, den 13. november, har vi undertegnede, jeg snedker og tømrermester J. J. Drejer og jeg murermester H. Christensen, begge af Nibe, ifølge øvrighedens udmeldelse og under vejledning af byskriveren, auditør, by- og herredsfoged Hald, foretaget efterfølgende vurderinger i Nibe købstad til indtegning under Købstædernes Brandforsikring:

21-5: Sønderbomsgade søndre side - vognmand Johan Koldbek.
Den bemeldte joh. Koldbek tilhørende ejendom gl. brandforsikringsnummer 18, nyt nr. 19, som foran under hovednummer 2, binummer 4 er forsikret i alt for den sum af 630 rd.
Herved befandtes uforandret undtagen en bræddegavl i sønder ende er erstattet med en bindingsværksgavl, hvad dog ikke kan forandre assurancesummen efter vort skøn.
a. baghuset i gården på 6 fag takseret forhen under litr. b for 180 rd.
b. derimod fandtes forhuset til gaden, som tidligere under litr. a var forsikret for 450 rd., nu nedrevet og på dettes plads var opført en ny grundmuret bygning, der dog i sønder ende havde fælles gavl med stedet brandforsikringsnummer 20. Denne bygning består af i alt 10 fag, indrettet fra syd 3 fag til stald og 7 fag til beboelseslejlighed med 4 gipsede værelser med bræddegavle fornødne nye døre og vinduer, loft over det hele, køkken med gennemført skorsten, spisekammer og forstue.
Vi takserer denne bygning forskelligt således:
a) de 3 fag til stald á 60 rd. eller 180 rd.
b) de 7 fag til beboelse á 110 rd. pr fag eller 770 rd.
Ejendommen vurderes således samlet til 1.130 rd.