Bogfestival den 8. november 2020 med Carsten Bach Nielsens roman: Borgmesteren - Rettidig omhu.

Bogfestival 2020

Søndag den 8. november 2020 er undertegnede forfatter, Carsten Bach Nielsen, på plads hos Bog & idé i Nibe klokken 12-15.

Reception

Anledningen er, at jeg skal præsentere min ny roman: Borgmesteren - Rettidig omhu, hvor handlingen er henlagt til Nibe købstad i 1870.
Jeg glæder mig som et lille barn til at præsentere bogen og til at hilse på en masse folk, som jeg kender, og sikkert en del, som jeg glæder mig til at lære at kende. Forhåbentlig har rigtig mange lyst til at deltage i dette arrangement, som Lone Haagerup fra boghandelen sammen med Bogfestivallen 2020 har sikret gennemførelsen af.

Skomagertorvet

Når man ankommer til det relativt nye butikstorv, Skomagertorvet, må man forstille sig, at hele pladsen i 1870 var dækket af huse, som lå op til Skomagergade. Hvor Bog & idé nu ligger, havde karetmager Anders Chr. Jensen netop købt både hus og grund i 1870 af den tidligere ejer snedkersvend Christen Larsen Petersen.
Karetmageren var gift med Andrea Marie Færgemann, som havde aner tilbage til den navnkundige Færgemannslægt i Valsted.
Indkørslen til Skomagertorv fra Hovvej sker direkte ovenpå det nu rørlagte, men i 1800-tallet så frygtede vandløb Tyvedalen, som dengang fortsatte over Skomagergade for at løbe forbi apoteket og rundt om kirkegårdspladsen og dernæst ud af Tyvedalsgaden for til sidst at ende i Limfjorden.

Grovsmeden Schaltz

Hvis der er kø i Bog & ide, og det håber vi bestemt, at der er, så kan man jo lige slå et smut hen på hjørnet af Skomagergade og Grystedgade.
Stiller man sig nu med ryggen til Tøjhuset, og kigger mod nord af Skomagergade, ser man skråt til højre for sig det lille hus på Skomagergade 2 og 2a. Det var i 1870 et større smedeværksted, som ejedes af Kaj Pram Schaltz, grovsmeden, som spiller en central rolle i flere af bogens kapitler. I 1870erne sad han i Nibe Byråd og endte senere som byens kæmner.

Køb første bind nu

Køb første bind af Borgmesteren her og nu, og glæd dig til fortsættelsen, som udkommer i det nye år.
Bogen kan naturligvis købes i Bog & idé eller i webshoppen, og hvis man er interesseret i forfatterens hilsen i bogen, stiller forfatteren sig hjertens gerne til rådighed.

Jeg glæder mig til, at få hilst på jer alle sammen!

På glædelig bogfestival.

Carsten Bach Nielsen